InEen-header-weekbericht-10406
 

8 juli 2022

 
 
 

Op 12 mei jl. informeerden we jullie over het vervolg op de succesvolle pilots zorgcoördinatie. Minister Kuipers heeft InEen, ZN, AZN, LNAZ en Actiz op 10 mei in een brief over de uitwerking van zorgcoördinatie gevraagd om scenario’s uit te werken op basis waarvan besluitvorming over zorgcoördinatie kan plaatsvinden en te onderzoeken wat er nodig is om zorgcoördinatie op grote schaal mogelijk en tot een succes te maken. Dat onderzoek is deze week gestart en wordt uitgevoerd door IG&H. Het artikel ‘Kuipers: regie acute zorg over jaar naar coördinatiecentra’ dat Skipr afgelopen woensdag publiceerde, is gebaseerd op de brief van 10 mei. Helaas geeft het geen juiste weergave van hetgeen in de brief staat en is daardoor onnodig onrust veroorzaakt. Het is de wens van de minister om vanaf het derde kwartaal 2023 zorgcoördinatie landsdekkend in te gaan richten. Maar hoe dat vorm krijgt, onder welke voorwaarden en in welk tempo, daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Het onderzoek naar scenario’s en randvoorwaarden dient als input, InEen is nauw betrokken vanuit de huisartsenzorg en huisartsenposten. Heb je vragen, neem dan contact op met Astrid Scholl (InEen).

 

Goed weekend!

Anoeska Mosterdijk,
directeur InEen

 
 
 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_1
 
 

INEEN

LINK tijdelijk niet bereikbaar

Aanstaande zaterdag 9 juli vindt technisch onderhoud plaats, waardoor ons ledenplatform LINK tussen circa 09.00 en 13.00 uur niet bereikbaar is. Vragen? Mail naar communicatie@ineen.nl.

 

Extra ALV Integraal Zorgakkoord op 19 juli

Op 19 juli aanstaande is er een extra online Algemene Leden Vergadering waarin we jullie zullen bijpraten over de voortgang rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA). We hopen daarbij ondanks de start van de vakantieperiode zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen. Meld je aan op LINK. Op 8 september is er opnieuw een extra ALV, dan bespreken we de definitieve tekst van het IZA. Ook hiervoor kun je al aanmelden

 

Wegens succes herhaald: workshop Deep Democracy

Het hebben van mandaat is voor een regio-organisatie steeds belangrijker. De methode Deep Democracy helpt om álle zorgverleners te betrekken bij de besluitvorming. Afgelopen juni volgde een eerste groep InEen-leden de workshop Deep Democracy. Zij gaven de workshop een ruime 9: “Herkenbaar en erg nuttig voor wat er op dit moment in de organisatie speelt”, aldus een deelnemer. Op 24 en 25 november 2022 herhalen we deze tweedaagse workshop onder leiding van René de Haan. Lees meer en meld je aan op LINK.

 

Update coronavaccinaties

Op dit moment is er een duidelijke toename van het aantal coronabesmettingen. Hoewel het aantal mensen op de IC’s nog altijd laag is vergeleken met de piek van de deltavariant in december 2021, neemt het aantal ziekenhuis- en IC-opnamen toe. De kans dat iemand na een herhaalprik in het ziekenhuis belandt, is anderhalf keer kleiner vergeleken met mensen die na de boosterprik geen herhaalprik hebben gehad. Daarom krijgen mensen die hun booster- of herhaalprik niet hebben gehaald in week 27 nogmaals een schriftelijke uitnodiging om dit te doen. Het RIVM heeft verder, samen met een groot aantal partijen in de zorg, voorbereidingen getroffen en draaiboeken klaarliggen voor een mogelijke grootschalige najaarscampagne. Of deze vaccinatiecampagne nodig zal zijn, hangt uiteraard af van de wijze waarop het virus zich ontwikkelt.

 

Corona A-ziekte, richtlijn quarantaine

ActiZ heeft het ministerie gevraagd om de status van corona als A-ziekte te heroverwegen. Vanwege de dynamiek in de virusvarianten is dat echter niet op korte termijn te verwachten. Op dit moment heroverweegt het RIVM de richtlijn voor quarantaine bij besmette zorgmedewerkers (zonder klachten) om het verzuim te beperken. Naar verwachting past het RIVM uiterlijk volgende week de richtlijn op de website aan, zodat er meer ruimte ontstaat om bestuurlijk te besluiten van de richtlijn af te wijken. We houden jullie hiervan op de hoogte.

 

Nieuwe regeling zorgkosten Oekraïense vluchtelingen van kracht

Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) van kracht. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Lees hier meer over de regeling, voor wie deze van toepassing is en wat er wordt vergoed.

berichten wordt geladen

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Triage op 22 september 2022

Op donderdag 22 september a.s. van 10.00 uur tot 14.30 uur is er een netwerkbijeenkomst Triage. Locatie is de Domus Medica in Utrecht. Het centrale thema is het opleiden en behouden van triagisten. Vorig jaar is InEen gestart met een project om het diplomeringstraject voor triagisten opnieuw in te richten. Tijdens de netwerkbijeenkomst neemt InEen je graag mee in de laatste stand van zaken. Ook het werkbelevingsonderzoek door Leeuwendaal staat op de agenda. Lees verder op LINK. Hier kun je je ook al aanmelden. 

berichten wordt geladen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
berichten wordt geladen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
berichten wordt geladen

Netwerkbijeenkomst Kwaliteit verschoven

Let op: De netwerkbijeenkomst kwaliteit vindt plaats op 8 november 2022 van 11.00-16.00 uur i.p.v. 17 november. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het programma. Heb je onderwerpen die je graag zou willen terugzien in het programma, laat het ons weten in de LINK-groep Kwaliteitsbeleid.

 
 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_2
 
 
berichten wordt geladen
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_