InEen-header-weekbericht-10406
 

22 oktober 2021

 
 
 

Met het vervallen van de cao voor gezondheidscentra, komen ook de activiteiten van de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra tot een einde. Om dat moment te markeren, organiseert het fonds samen met het Jan van Es Instituut op 9 november van 13.30-17.15 uur het symposium ‘Kroonjuwelen gezondheidscentra, de toekomst in de achteruitkijkspiegel’. Centraal staan de resultaten van een onderzoek naar de kroonjuwelen, dat speciaal hiervoor is uitgevoerd. Onder leiding van voormalig InEen- en zorggroepbestuurder Maarten Klomp gaan we met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we de kroonjuwelen van gezondheidscentra laten schitteren in de hedendaagse organisatie- en infrastructuur? Ik hoop hierover met velen van jullie op 9 november van gedachten te kunnen wisselen in het Van der Valk hotel in Almere. Op de website van het Jan van Es Instituut lees je meer over programma en aanmelding.

 

Goed weekend!

 

Anoeska Mosterdijk,
directeur InEen

 
 
 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_1
 
 

INEEN

30 november: afscheid InEen-voorzitter Martin Bontje, ALV en tripartite ledenbijeenkomst (12.00-18.00 uur)

Na 8 jaar neemt Martin Bontje afscheid als bestuursvoorzitter van InEen. Ter gelegenheid hiervan organiseren we op 30 november een feestelijke lunchbijeenkomst bij Green Village in Nieuwegein (12.00-13.30 uur). We nodigen InEen-leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend vindt de ALV van InEen plaats (13.30-15.30 uur). Tijdens de ALV gaat het bestuur in gesprek met de leden over de samenwerking met de LHV, het NHG en de VPH en de mogelijke formalisering daarvan. Tevens stellen we het werkplan, de begroting en de contributie voor 2022 vast. Na de ALV lopen we naar het nabijgelegen NBC voor de gezamenlijke ledenbijeenkomst van InEen, LHV en NHG (16.00-18.00 uur). Het thema van de bijeenkomst is ‘Meer tijd voor de patiënt: hoe om te gaan met druk op de praktijk en toekomstige patiëntenzorg’. Reserveer 30 november vast in je agenda en houd het weekbericht in de gaten voor meer informatie over het programma van deze dag en aanmelding.

 

Interessante online DLV gezondheidscentra en zorggroepen op 4 november

Tijdens de online deelledenvergadering voor gezondheidscentra en zorggroepen op 4 november spreekt Thomas Plochg van de Federatie voor Gezondheid over preventie en leefstijl en neemt Huisartsenzorg Oude IJssel plaats ‘op de kruk’ om te vertellen over de regionale invulling ervan. Daarnaast vragen wij jullie instemming voor de ‘Aanbevelingen voor adequate contractering hoofd- en onderaannemerschap in de ketenzorg’. Tenslotte staan we stil bij de contractering 2022. Hoe verloopt deze en wat zijn eventuele knelpunten? De agenda en stukken staan op LINK. Meld je aan

berichten wordt geladen

Online InEen-bijeenkomst over de integrale spoedpost

Denk je na over of heb je plannen voor het opzetten van een integrale spoedpost met een SEH, VVT en/of GGZ? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst die InEen hierover organiseert op 1 november aanstaande van 16.00-17.30 uur. We gaan met elkaar in discussie over de definitie, de vorm en de uitdagingen van een integrale spoedpost. Is een spoedplein ook een integrale spoedpost? Wie moeten er meedoen? Hoe staat het met de financiering? Wie heeft de regie? Enkele huisartsenposten vertellen hoe zij hiermee bezig zijn. Het volledige programma volgt, je kunt je al aanmelden op LINK.

 

Oproep voor huisartsenposten: deel informatie instellingen met GGD

In het voorjaar hebben huisartsenposten een enorme inspanning geleverd om patiënten van instellingen (zonder medische dienst) en kleinschalige woonvormen te vaccineren. De GGD krijgt een rol bij de verdere vaccinatie. Om het proces zo goed mogelijk in te richten, vragen zij de huisartsenposten om informatie over aantallen patiënten in en locaties van deze (soms moeilijk te vinden) instellingen c.q. wooninitiatieven met de GGD’en te delen. Je kunt de gevraagde informatie in dit schema zetten en mailen naar inputhap@ggdghor.nl. Vragen? Mail naar Gertjan Engelfriet (GGD-GHOR). Lees meer op LINK

berichten wordt geladen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
berichten wordt geladen

Herhaalde oproep: Enquête capaciteit verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA)

Het Nivel voert in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige capaciteit aan PA’s en VS‘en. Om de vraag naar deze beroepsgroepen nu en in de toekomst goed in te kunnen schatten is het perspectief van werkgevers van groot belang. Vul daarom deze korte enquête in. Dat kan tot 31 oktober en duurt maximaal 10 minuten. Je kunt ook van tevoren de vragenlijst downloaden om bij collega’s antwoorden op te halen. Vragen over het onderzoek of de enquête? Mail naar Linda Flinterman of Elize Vis (Nivel).

berichten wordt geladen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
 
 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_2
 
 
berichten wordt geladen
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_